Szkolenia

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Transportu
w
Olsztynie

przeprowadza szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką

Informacje i zapisy
Olsztyn, ul. Jagiełły 2a
tel. 89 527 96 92

tel. 601 955 670

Konto bankowe:
Bank Pekao SA 70 1240 5598 1111 0010 4428 8689